TÀU THỐNG NHẤT HN – ĐỒNG HỚI – HN

Bảng giá
Display currency
BẢNG GIÁ VÉ TÀU HN – ĐỒNG HỚI
Hạng SE3 SE4 SE1 SE2 SE19 SE20  
MNĐH 412,000 412,000 416,000 410,000 0 0 Đặt mua
K6ĐH TẦNG 1 696,000 625,000 637,000 643,000 0 0 Đặt mua
K6ĐH TẦNG 2 612,000 569,000 581,000 587,000 0 0 Đặt mua
K6ĐH TẦNG 4 568,000 497,000 506,000 511,000 0 0 Đặt mua
K4ĐH TẦNG 1 688,000 688,000 646,000 652,000 0 0 Đặt mua
K4ĐH TẦNG 2 639,000 639,000 701,000 709,000 0 0 Đặt mua
Tags:

Share this post